logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Stravovanie ľudí s demenciou - rehabilitačný a aktivizačný prístup (11.06.2024)

Aktivizácia seniorov s využitím prvkov bilaterálnej integrácie (14.05.2024)

Adaptačný proces prijímateľa sociálnych služieb a rola kľúčového pracovníka (09.04.2024)

Prostriedky obmedzenia klienta v sociálnych službách v kontexte ľudsko-právnej problematiky (06.02.2024)

Zvládanie konfliktných situácií v sociálnych službách koučovacím prístupom (05.12.2023)

Kognitívna aktivizácia seniorov s tematicky zameraným programom (07.11.2023)

Agresia v komunikácii s človekom s demenciou - validačný prístup ako deeskalačná technika (05.10.2023)

Aktivizácia zmyslového vnímania u seniorov - cesta k schopnosti žiť zmysluplne (05.09.2023)

Kým príde záchranka... (06.06.2023)

Teamforming Camp  (31.05.- 02.06.2023) 

Deeskalačné techniky zamerané na prevenciu krízových situácií v starostlivosti o seniorov v zariadeniach sociálnych služieb  (02.05.2023)

Posúdenie kognitívneho a psychického stavu seniora v podmienkach zariadenia sociálnych služieb  (04.04.2023)

Inšpekcia v sociálnych veciach - nové štandardy kvality (07.03.2023)

Otvorená komunikácia - cesta k ozdraveniu vzťahov v multidisciplinárnom tíme (07.02.2023)

Dodržiavanie základných ľudských práv v sociálnych službách (07.12.2022)

Manipulačné techniky pomáhajúce nahradiť chýbajúcu pohybovú aktivitu klienta (24.11.2022 a 02.12.2022)

Kým príde záchranka... (08.11.2022)

Socioterapia a jej využitie v sociálnych službách (04.10.2022)


Manažér zariadenia sociálnych služieb IV (21.-23.09.2022)


Keď slová stratia svoj pôvodný význam... (06.09.2022)


Kvalita poskytovanej sociálnej služby a jej hodnotenie (07.06.2022)


Teamforming Camp (01. - 03. 06. 2022)


Závislosti a zvládanie závislostného správania u klientov sociálnych služieb (03.05.2022)


Práca s emóciami v multidisciplinárnom tíme (05. 04. 2022)


Inovatívne prístupy v aktivizácii seniorov s využitím prvkov psychomotorickej terapie (07.09.2021 a 13.09.2021)


Spirituálne potreby klientov sociálnych služieb a ich napĺňanie (17.06.2021)


HODNOTENIE KVALITY POSKYTOVANEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY V PRAXI
Ako byť pripravený a nebyť prekvapený (01.06.2021 a 09.06.2021)


Reminiscencia - využitie spomienok v starostlivosti o seniorov a ľudí s demenciou (23.06.2020)


 Stravovanie a jeho význam pre ľudí s demenciou (10.03.2020)


Premeny staroby a gerontooblek + Demencia v obrazoch (11.-12. 02.2020)


Stravovanie a jeho význam pre ľudí s demenciou (05.12.2019)


Zvládanie agresívneho správania u klientov so psychiatrickou diagnózou v sociálnych službách (05.11.2019)


Teamforming Camp (01.-03.10.2019)


Manažér zariadenia sociálnych služieb Modul: Moderné vedenie zariadenia sociálnych služieb (11.-13.09.2019)


Zvládanie agresívneho správania u klientov so psychiatrickou diagnózou v sociálnych službách (22.05.2019), (03.06.2019)


Vytváranie efektívnej spolupráce s klientom s využitím metódy inštrumentálneho obohacovania podľa R. Feuersteina (24.04.2019)


Kinestetická mobilizácia I. a II. modul (25. - 27. 03. 2019)


Aktivizácia seniorov prostredníctvom pohybových cvičení s využitím prvkov psychomotorickej terapie (20.02.2019 a 05.03.2019)


Interpersonálne konflikty v sociálnych službách (05.12.2018)


Teamforming Camp (03.-05.10.2018)


Senior trpiaci demenciou - jedinečná osobnosť (21.09.2018)


Manažér zariadenia sociálnych služieb (11.-13.09.2018)


Zážitková reminiscencia (19. - 20. 06. 2018)


Zážitkový kurz prvej pomoci (05.06.2018)


Validácia podľa Naomi Feil ® (24.-25.5.2018)


Teamforming Camp (24. - 27.04.2018)


Základy kinestetickej mobilizácie – 1. a 2. modul (19. - 21. 03. 2018)


Senior trpiaci demenciou - jedinečná osobnosť (15.02.2018)


Interpersonálne konflikty v sociálnych službách (7.12.2017)


Kognitívny tréning seniorov s demenciou (7.11. - 05.12.2017)


Emocionálna inteligencia a sebapoznanie v pomáhajúcich profesiách (12. – 13.10.2017)


Teamforming Camp (19. - 22.9.2017)


Zážitková reminiscencia (16. - 17. 5. 2017)


Teamforming Camp (25. - 28.4.2017)


Validácia podľa Naomi Feil ® (20.-21.3.2017)


Validácia podľa Naomi Feil ® (16.-17.2.2017)


Kognitívny tréning seniorov s demenciou


Validácia podľa Naomi Feil ® (22.-23.11.2016) 


Zážitková reminiscencia na úpätí Braniska

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher