logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Termín a miesto konania: 09.04.2024, Poprad

Lektor: Mgr. Katarína Kiseľáková

Počet účastníkov: 27

Obsah vzdelávania:

• Adaptácia, jej priebeh a vplyv na kvalitu ďalšieho života
• Adaptácia dospelých v predseniorskom veku a adaptácia seniorov na prechod do zariadenia sociálnych služieb
• Kľúčový pracovník a dôverník - ich úlohy a kompetencie
• Kľúčový pracovník ako súčasť multidisciplinárneho tímu v individuálnom plánovaní
• Riziká, dôsledky a prevencia adaptačného zlyhania
• Príklady dobrej praxe

Cieľom vzdelávania bolo naučiť účastníkov poznať riziká adaptačného zlyhania, čo je geriatrický maladaptačný syndróm, ako mu možno predchádzať, aké sú úlohy a kompetencie kľúčového pracovníka v procese adaptácie, kto ním môže byť a ako sa odlišuje od dôverníka.

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher