logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Fotogaléria

V poradí už druhé podujatie zamerané na interpersonálne konflikty v sociálnych službách sme tento rok realizovali v Poprade. Celkovo sa zúčastnilo 24 účastníkov z rôznych kútov Slovenska.
Lektorom bol Juraj Petrík, ktorý sa spolu s účastníkmi zameral na problematiku konfliktov, a to od ich vzniku a pomenovania, až po možné stratégie riešenia. Po teoretických východiskách nasledovala časť, ktorá bola venovaná „hraniu rolí“ s možnosťou vyskúšať si modelovú situáciu s nácvikom spôsobov zvládnutia konfliktu.
Po obede sa vzdelávanie dostalo do poslednej časti venovanej asertivite a mobbingu na pracovisku. Vzdelávanie bolo koncipované na uvedomenie si faktu, že ak chceme zvládať rôzne konfliktné situácie, v prvom rade musíme začať od seba a uvedomovať si svoje silné a slabé stránky.
V závere podujatia nás navštívil Mikuláš, ktorý zúčastneným venoval sladkú pozornosť.
Ďakujeme za spätnú väzbu, ktorú sme si našli v kronike vo forme poďakovaní i odkazu: „Dnešný deň mal pre nás zmysel.“.
Všetkým účastníkom ďakujeme za príjemne strávený deň, množstvo podnetných a inšpiratívnych myšlienok a tiež aktivitu počas vzdelávacieho podujatia. Teší nás Váš záujem o ďalšie vzdelávanie a rozširovanie vedomostí a zručností.
Pevne veríme, že sa opäť stretneme na niektorom z nami organizovaných podujatí!

Za 3P tím: Juraj Petrík

Fotogaléria

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher