logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Fotogaléria

Trinásť riaditeliek a riaditeľov zariadení sociálnych služieb sa 11.-13. septembra 2018 zišlo na Liptove v Jánskej doline vo Wellness hoteli Alexandra na vzdelávaco-relaxačnom podujatí Manažér zariadenia sociálnych služieb. Ako už samotný názov podujatia napovedá, obsahovou náplňou vzdelávacej časti podujatia boli témy určené práve manažérom zariadení sociálnych služieb. Patrili k ním:

  • Multidisciplinárny prístup v starostlivosti o prijímateľov sociálnej služby
  • Koučovací prístup vo vedení pracovníkov sociálnych služieb
  • Ako si pamätať povinnosti dňa bez diára
  • Psychohygiena manažéra zariadenia sociálnych služieb spojená s nácvikom relaxačnej techniky

Sprievodný program tvorili voľnočasové aktivity ako návšteva expozície Mini Slovensko so záhradnou železnicou a modelmi vybraných pamätihodností Slovenska, Káva s koučom alebo supervízorom, spoločný bowling, či využitie welness služieb hotela. Celé podujatie sa nieslo v neformálnej atmosfére, čo účastníci v rámci spätnej väzby ocenili. Takisto vyjadrili radosť z možnosti stretnúť sa v takom úzkom kruhu na podujatí špeciálne určenom manažérom zariadení sociálnych služieb. Vyzdvihli zaujímavosť tém i prístup lektorov.

V kronike sme si našli slová uznania i vďaky:

„Za ZpS Zákopčie veľmi pekne ďakujeme za skvelú atmosféru a informácie, ktoré sú veľmi užitočné pre našu prácu. Veľká vďaka!“

(podpisy) 

„Ďakujem za množstvo pozitívnych zážitkov a nových vedomostí. Výborná atmosféra počas celého pobytu.“

ZpS a DSS Dolný Kubín
(podpis)

„Vážení lektori,
Janka, Gabika a Barbora Vám veľmi pekne ďakujú za empatický a priateľský prístup k riaditeľom. Prvýkrát sme sa zúčastnili takéhoto programu a už nás máte (smajlík). Tešíme sa na ďalšie stretnutie.“

Bára, Jana, Gabi

„Ďakujeme za kvalitné školenie a profesionálny prístup usporiadateľov“.

(podpisy)

Aj MY, tím 3P – Projekt n.o. Vám chceme poďakovať, že ste prijali naše pozvanie s dôverou. Vyjadrená spokojnosť je pre nás záväzkom prinášať Vám nové podujatia a ešte kvalitnejšie. Aj VY nás ste obohatili o nové poznatky i zážitky. Ďakujeme!

Za 3P tím: Danka Petrufová

Fotogaléria

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher