logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Fotogaléria

Problematika zvládania agresívnych prejavov v správaní klientov so psychiatrickou diagnózou a s psychickými ťažkosťami v sociálnych službách, ako preukázal záujem zo strany ich pracovníkov, je aktuálna a pálčivá. Dôkazom je mimoriadny záujem zariadení sociálnych služieb o toto vzdelávacie podujatie, ktoré sme napokon zrealizovali až v dvoch termínoch. Dokopy sa na ňom zúčastnilo 75 pracovníkov sociálnych služieb zo všetkých regiónov Slovenska.
Lektorom podujatia bol Mgr. Marcel Slivka – psychológ, psychoterapeut a supervízor pôsobiaci, rovnako ako účastníci, v sociálnych službách. Daná problematika mu je preto dôverne známa a má s ňou priame skúsenosti, preto sa mohol o ne podeliť so svojimi rezortnými kolegami. Veríme, že ich ozrejmenie prinieslo absolventom viac svetla do danej problematiky a nové poznatky im uľahčia zvládanie náročných situácií v každodennej profesijnej praxi.

Ďakujem za účasť i odkazy, ktoré sme si našli v našej kronike:


„Z Dolného Kubína ZOS, Krízová intervencia sme prišli na toto školenie. Vyjadrujeme vďaku za nové informácie a možnosť ozrejmiť si svoje poznatky v rámci agresívneho správania u klientov.“

ZOS Dolný Kubín


„Ďakujeme za podnety k našej práci. Budeme ich realizovať.“

Horný Harbok

„Ďakujeme lektorovi M. Slivkovi za jeho profesionálny prístup a poskytnutie nových informácií, ktoré využijeme v našej praxi.“

DSS Jabloň

„V mene ZSS Dunaj Kováčov veľmi pekne ďakujeme.“

ZSS Dunaj Kováčov

„Ďakujeme za podnetné informácie.“

DSS SČK Košice-Mesto


„Ďakujeme za zaujímavé a poučné školenie.“

CSS Park, Čadca

„Ďakujeme tímu školiteľov 3P – Projekt n.o. za informácie, ktoré sa budeme v praxi snažiť realizovať.“

CSS Vita vitalis, Prešov

„Ďakujeme za pozvanie a obohatenie o cenné rady a techniky.“

DD a DSS Zvolen

„Ďakujeme za užitočné informácie, ktoré využijeme aj v praxi.“

ZpS Jeseň, Košice

„Ďakujeme za podnetné obohatenie.“

ZSS V Kaštieli, Horné Obdokovce

Poďakovanie pripojili aj účastníci zo ZSS Egídius v Bardejove.

Zostáva nám v mene tímu 3P – Projekt n.o. poďakovať sa všetkým vysielajúcim zariadeniam sociálnych služieb a ich manažmentu za dôveru prejavenú prihlásením svojich pracovníkov na toto podujatie. Veríme, že sme ju nesklamali a zároveň sa zaväzujme prinášať Vám nové programy odpovedajúce Vašim potrebám i potrebám Vašich klientov.

Za Tím 3P – Projekt n.o.: Danka Petrufová

Fotogaléria

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher