logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Fotogaléria

Rok 2022 je plný noviniek v našom Kalendári podujatí. Ďalšou z nich bolo vzdelávacie podujatie Kým príde záchranka..., ktorého sa zúčastnilo 31 pracovníčok a pracovníkov sociálnych služieb z celého Slovenska.
Podujatie nebolo tradičným školením prvej pomoci. Jeho cieľom bolo priniesť Vám odpovede na otázky:

  • V akých prípadoch je treba do zariadenia sociálnych služieb volať záchranku a ako pri volaní postupovať?
  • Čo je potrebné spraviť do príchodu záchranárov?
  • Aké sú moje povinnosti a kompetencie, ak som zdravotnícky pracovník a aké, ak som opatrovateľ?
  • Aké sú následky a dôsledky zásahov nad rámec mojich kompetencií, príp. naopak, pri neposkytnutí nevyhnutnej pomoci vrátane možných právnych súvislostí?

Lektorom bol skúsený zdravotnícky záchranár a žiadaný inštruktor prvej pomoci Miro Nagy, ktorý účastníkov previedol podujatím zážitkovou formou.
Spokojnosť účastníčok a účastníkov potvrdzujú aj odkazy, ktoré sme si našli v kronike a z ktorých vyberáme:

„Ďakujeme veľmi pekne za prínosné informácie, ktoré môžeme zúročiť v pracovnom i osobnom živote, a tým pomôcť zachrániť to najcennejšie – ľudský život.“

Tím CSS Horný Turiec, Turčianske Teplice

„Ďakujeme pekne za príjemne a odborne strávený deň. Miro, ako vždy, top „1“.“

DpS Stará Ľubovňa

„Ďakujeme veľmi pekne, pán Nagy. Klobúk dole!“

Social Trans Spišské Vlachy

„Ďakujeme pánovi Nagyovi za super školenie, prajeme veľa úspechov a všetko dobré.“

Anit a Edit, DSS Sušany

Poďakovanie pridali aj účastníčky z ďalších zariadení sociálnych služieb: CSS Batizovce, ZSS Horná Mariková a DD a DSS Tornaľa.

Tím 3P – Projekt n.o. ďakuje všetkým zúčastneným za pozitívnu spätnú väzbu, za aktívnu účasť i záujem zdokonaľovať svoje profesijné kompetencie.
Vzhľadom na to, že reálny záujem o toto podujatie bol vyšší, ako sme dokázali uspokojiť, rovnaké podujatie bude zaradené do nášho kalendára podujatí aj v prvom polroku r. 2023. Už teraz sa tešíme na Vašu účasť.
Nezabudnite! Pracujeme pre Vás stále...

Za tím 3P – Projekt n.o.: Danka Petrufová

Fotogaléria

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher