logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

 
V dňoch 19. – 22. septembra 2017 sa v rezorte APLEND Tatry Holiday vo Veľkom Slavkove (okres Poprad) stretlo 32 pracovníkov zariadení sociálnych služieb, aby v rámci svojich pracovných tímov posilnili medziľudské vzťahy, porozumeli významu tímovej spolupráce, naučili sa relaxovať, oddýchli si od každodenných povinností a v neposlednom rade sa aj zabavili, zvlášť pri večerných animáciách.
     Na toto podujatie bolo prihlásených 7 tímov:
  • 1. Tím Zariadenia sociálnych služieb DOTYK z Medzilaboriec, ktorý si zvolil pomenovanie „Mažoretky“.
  • 2. Tím Centra sociálnych služieb Zátišie v Snine, ktorý si zvolil pomenovanie „Slniečko“.
  • 3. Tím Centra sociálnych služieb GARDEN v Humennom, ktorý si zvolil pomenovanie „Oktáva“.
  • 4. Tím Domova sociálnych služieb sv. Jána z Boha zo Spišského Podhradia, ktorý si zvolil pomenovanie „Divožienky“.
  • 5. Tím Centra sociálnych služieb AMETYST z Tovarného, ktorý si zvolil pomenovanie „Levandulky“.
  • 6. Tím Zariadenia sociálnych služieb Egídius z Bardejova, ktorý si zvolil pomenovanie „Rodinkovo“.
  • 7. Tím Centra sociálnych služieb Slnečný dom z Prešova, ktorý si zvolil pomenovanie „Kľúč“.
     Tímy žili necelé štyri dni samostatným životom v chatkách a apartmánoch, čo malo z hľadiska ich formovania zvláštny význam, keďže už samotná forma ubytovania a nastavenie „chodu domácnosti“ bola jednou z úloh tímu. Spoločne sa stretávali počas podávania stravy a na vybraných aktivitách.
Jednotlivým tímom sa venovali štyria animátori – Slavko Poptrajanovski, Danka Petrufová, Juraj Petrík a Vlado Varga. Tento tím bol v jednom dni doplnený aj o psychológa Marcela Slivku. Všetci títo ľudia pod vedením hlavného vedúceho Slavka Poptrajanovského spoločne pracovali na vopred stanovených úlohách, aby pripravili zaujímavý a na zážitky bohatý program.
     Prvý deň sa niesol v znamení identifikácie tímov. Jednotlivé tímy si zvolili svoje pomenovanie, vyžrebovali si pozície v tíme (tímlíder, hovorca, dizajnér, komisár, personalista, psychológ, zdravotník, majordomus), zvolili si tímovú hymnu, tímový pokrik a vyhotovili tímový erb, čo napokon odprezentovali ostatným tímom.
     Druhý deň sa jednotlivé tímy „točili“ na tzv. kolotoči – štyroch stanovištiach, kde spolu s animátormi absolvovali rôzne aktivity zamerané na medziľudské vzťahy (formou supervízie), sebadôveru a sebapoznanie, spoluprácu i komunikáciu. Večer jednotlivé tímy mali úlohu zabaviť sa navzájom – jedni vytvorili orchester, iní tanečnú skupinu a pod.
     Na tretí deň čakala zúčastnené tímy úloha „v teréne“. Zadanie znelo: „Vyberte sa do dediny Veľký Slavkov a zistite čo najviac informácií o danej obci.“. Súčasťou úlohy bolo aj prinesenie nejakého artefaktu, ktorý by dokazoval, že v teréne skutočne boli a nevypomohli si len internetom. Každý tím napokon odprezentoval svoje „zistenia“. A boli skutočne zaujímavé. Dozvedeli sme sa, kto je najstarším obyvateľom obce, dokonca „objaviteľský“ tím priniesol videozáznam z rozhovoru s dotyčným pánom. Informácie z histórie obce, kultúrneho, športového či náboženského života boli nielen zaujímavé, no hlavne sme vďaka nim mali možnosť spoznať obec V. Slavkov, a to možno aj lepšie ako samotní „domorodci“. Popoludní tímy čakalo stretnutie so psychológom, ktorého workshop na tému „Psychohygiena pracovníkov sociálnych služieb“ spojený s nácvikom relaxačnej techniky sa stretol s priaznivým ohlasom. Napokon čakal účastníkov večerný vedomostný kvíz. Po kvíze nasledovalo malé spoločenské posedenie a „mini diskotéka“. Tancovalo sa síce krátko, ale intenzívne. J
     Záverečný -  štvrtý deň bol venovaný spätnej väzbe. Animátori navštívili svoje tímy priamo na mieste ich ubytovania, aby sa dozvedeli, čo sa im páčilo, nepáčilo, i čo by radi zmenili, či doplnili. Ich názory sme si vzali k srdcu a už teraz premýšľame, ako ich účelne zakomponovať do programu najbližšieho turnusu (apríl 2018).
Pred samotným záverom celého podujatia tímy absolvovali spoločné stretnutie, kde sme si navzájom odovzdali svoje dojmy a názory slovne, aj formou dotazníkov. Ale ani to ešte nebol úplný koniec... Nasledovala totiž tombola, v ktorej sa šťastnými výhercami stali 3 tímy:
  1. Tím Kľúč, ktorý vyhral poukážku v hodnote 30 Eur na nákup kníh v kníhkupectve Panta Rhei.  
  2. Tím Divožienky, z ktorého každá členka získala balíček ošetrovacích prípravkov a pomôcok od nášho partnera Hartmann – Rico.
  3. Tím Rodinkovo, ktorý vyhral poukaz na 3-dňový pobyt pre 2 osoby v Kolibe Kamzík v Starom Smokovci s polpenziou a ktorý je možné využiť aj alternatívne, a to na pobyt 4 osôb na 2 dni rovnako s polpenziou vo Vile Beatrice v Tatranskej Lomnici. Záleží na tom, ako sa výhercovia dohodnú.
     Po spoločnom obede sa všetky zúčastnené tímy, vrátane toho realizačného, presunuli do svojich domovov.
     Štyri dni takto prežité v prírodnom prostredí a na čerstvom vzduchu priniesli na konci spokojnosť s podujatím, čo je zadokumentované aj v našej kronike:
„Ďakujeme, že sme mohli zamerať sa na seba a svoje pocity, a tým sa spoznať lepšie.“
Tím Kľúč
„Veľké ĎAKUJEM za upevnenie vzťahov v tímoch fantastických ľudí a...
Tím Divožienky
„Ďakujeme za príležitosť zúčastniť sa skvelej akcie, za možnosť spoznať samých seba a iných ľudí a za krásne dni v nádhernom prostredí so skvelými ľuďmi.“
Tím Slniečko
„Veľká vďaka za úžasné zážitkovo-motivačné podujatie. Odniesli sme si veľa zážitkov a vedomostí pri práci v tíme. Ďakujeme!“
Tím Levandulky
„Úprimné poďakovanie patrí Vám, 3P tímu, za pozitívnu energiu a priateľskú atmosféru.“
Tím Oktáva
„Ďakujeme, ste skvelí ľudia, bolo nám tu úžasne. Tešíme sa na  ďalšie stretnutie!“
Tím Mažoretky
„Náš tím je Vám povďačný za všetko. Ste pre nás inšpiráciou a povzbudením. Ďakujeme za skvelé zážitky, prajeme veľa osobných a pracovných úspechov.“
Tím Rodinkovo
     Ďakujeme jednotlivým tímom za ich účasť a spolutvorbu nezabudnuteľného podujatia!
Ďakujeme riaditeľkám a riaditeľom vysielajúcich zariadení sociálnych služieb za preukázanú dôveru i vieru v zmysluplnosť podujatia Teamforming camp!
 
Za 3P tím: Slavko Poptrajanovski – hlavný vedúci tábora so svojim tímom
 

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher