logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Fotogaléria

Pracovníkom sociálnych služieb sme ako naše posledné tohtoročné podujatie priniesli ďalšiu novinku – Stravovanie a jeho význam pre ľudí s demenciou. Zúčastnilo sa ho 30 pracovníkov zo zariadení sociálnych služieb. Zvlášť nás teší, že sme týmto podujatím oslovili pracovníkov stravovacej prevádzky zariadení, lebo aj oni sú pracovníkmi sociálnych služieb, aj oni sa podieľajú na starostlivosti o ľudí s demenciou.
Účastníci sa mohli od lektorky Katky Kiseľákovej dozvedieť niečo o prejavoch demencie, no najmä to, že na stravovanie nemožno nahliadať len ako na spôsob uspokojovania biologických potrieb, ale aj ako na nefarmakologický prístup v starostlivosti o ľudí s demenciou. Danú problematiku im lektorka priblížila prostredníctvom interaktívnej prednášky, ale najmä mnohých praktických cvičení.
Celé podujatie sa nieslo v neformálnej „predmikulášskej“ atmosfére. No a, samozrejme, nechýbal ani Mikuláš...

Z odkazov v našej kronike vyberáme:

„Ďakujeme za kvalitné a poučné informácie, ktoré budeme aplikovať v praxí.“

DD a DSS Tornaľa

„Ďakujeme za Vaše školenie. Doplnila som si informácie, ako treba vnímať našich starkých a ako im spríjemniť starobu. Aj my budeme starí.“

ZSS Nestor

„Od prezentácie, cez prednášku, obed až po teplého Mikuláša, ďakujeme! Bolo to super.“

Jacovce a Nitrianske Sučany

„Ďakujeme za výborný seminár so skvelým tímom.“

EPS Kanaán

„Ďakujeme, bolo super a tešíme sa na ďalšie stretnutie, hlavne o stravovaní.“

Svetlo Olichov

Ďakujeme všetkým účastníkom za prítomnosť na tomto podujatí a vytvorenie príjemnej atmosféry. Ďakujeme riaditeľkám a riaditeľom vysielajúcich zariadení sociálnych služieb za dôveru prejavenú prihlásením svojich pracovníkov na toto podujatie. Sme pripravení Vám aj naďalej prinášať kvalitné podujatia. Rovnaké podujatie ako bolo toto, pre Vás pripravujeme aj v marci 2020. Ak ste to tentokrát nestihli, sledujte náš Kalendár podujatí a včas sa prihláste.

Za Tím 3P – Projekt n.o.: Danka Petrufová

Fotogaléria

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher