logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

 Fotogaléria

Ďalšou z noviniek v našej tohtoročnej ponuke bolo podujatie Socioterapia a jej využitie v sociálnych službách, ktorého sa zúčastnilo 19 pracovníkov sociálnych služieb, aby sa spolu s lektorkou – socioterapeutkou Líviou Dobšovič venovali problematike terapie sociálnych vzťahov v sociálnych službách a v sociálnej starostlivosti. Prínosom pre účastníčky bol okrem základnej orientácie v danom terapeutickom prístupe aj osobný zážitok z priamej účasti na realizácii terapeutickej skupiny.
Veľké poďakovanie zo strany tímu 3P – Projekt n.o. patrí všetkým zúčastneným za vyjadrenú spätnú väzbu, za aktívnu účasť, pozitívny prístup, prejavený záujem a chuť učiť sa nové veci.
Tešíme sa na Vašu budúcu účasť na našich ďalších, osobitne pre Vás pripravovaných podujatiach.

Za tím 3P – Projekt n.o.: Danka Petrufová

Fotogaléria

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher