logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Fotogaléria

V dňoch 25. – 28. apríla 2017 sa v Parku PORÁČ v Poráčskej doline (okres Spišská Nová Ves) stretlo 32 pracovníkov zariadení sociálnych služieb, aby v rámci svojich pracovných tímov posilnili medziľudské vzťahy, porozumeli významu tímovej spolupráce, naučili sa relaxovať, oddýchli si od každodenných povinností a v neposlednom rade sa aj zabavili, zvlášť pri večerných animáciách.

Na toto podujatie bolo prihlásených 7 tímov:

  • Tím Domova sociálnych služieb vo Vranove n. T., ktorý si zvolil pomenovanie „Štvorlístok“.
  • Tím Centra sociálnych služieb Kežmarok ktorý si zvolil pomenovanie „Modrá lagúna“.
  • Tím Domova sociálnych služieb v Sabinove – Orkucanoch, ktorý si zvolil pomenovanie „Korálky“.
  • Tím Centra sociálnych služieb Zátišie z Osadného, ktorý si zvolil rovnomenné pomenovanie „Zátišie“.
  • Tím Centra sociálnych služieb Clementia z Ličartoviec, ktorý si zvolil pomenovanie „Lišiaci“.
  • Tím Domova sociálnych služieb a špecializovaného zariadenia Život n.o. zo Spišských Hanušoviec, ktorý si zvolil pomenovanie „Slnečnice“.
  • Tím Centra sociálnych služieb Vita Vitalis z Prešova, ktorý si zvolil pomenovanie „Včeličky“.

Tímy žili štyri dni samostatným životom v apartmánových domčekoch, čo malo z hľadiska ich formovania zvláštny význam. Spoločne sa stretávali počas podávania stravy a na vybraných aktivitách. Jednotlivým tímom sa venovali štyria animátori – Slavko Poptrajanovski, Danka Petrufová, Kamil Kaššay a Vlado Varga. Tento tím bol v jednom dni doplnený aj o psychológa Marcela Slivku a každý deň v podvečerných hodinách aj o maséra Ľuda Smržíka. Všetci títo ľudia pod vedením hlavného vedúceho Slavka Poptrajanovského spoločne pracovali na vopred stanovených úlohách, aby pripravili zaujímavý a na zážitky bohatý program.

Prvý deň sa niesol v znamení identifikácie tímov. Jednotlivé tímy si zvolili svoje pomenovanie, vyžrebovali si pozície v tíme (tímlíder, hovorca, dizajnér, komisár,

personalista, psychológ, zdravotník, majordomus), zvolili si tímovú hymnu, tímový pokrik a vyhotovili tímový erb, čo napokon odprezentovali ostatným tímom. Večer jednotlivé tímy mali úlohu zabaviť sa navzájom – jedni vytvorili orchester, iní tanečnú skupinu a pod.

Druhý deň sa jednotlivé tímy „točili“ na tzv. kolotoči – štyroch stanovištiach, kde spolu s animátormi absolvovali rôzne aktivity zamerané na medziľudské vzťahy (formou supervízie), sebadôveru a sebapoznanie, spoluprácu i komunikáciu. Večer si zahrali bowling a zabavili sa pri pesničkách s „gitaristom“ Vladom.

Tretí deň bol viac zameraný na oddych vo forme voľného času, ktorý bolo možné tráviť individuálne aj tímovo, niektorí využili pozvanie na kávu s koučom a psychoterapeutom. Popoludní tímy čakalo stretnutie so psychológom, ktorého workshop na tému „Psychohygiena pracovníkov sociálnych služieb“ spojený s nácvikom relaxačnej techniky bol toho vhodným doplnením. Napokon čakal účastníkov wellness a večer vedomostný kvíz. Po kvíze nasledovala diskotéka a tancovalo sa síce v úzkom kruhu, ale zato poriadne dlho. 

Záverečný - štvrtý deň čakala jednotlivé tímy úloha v lese, kde mali len s pomocou „balíčka na prežitie“ a darov prírody skonštruovať zbraň, ktorou by sa ubránili pred útokom medveďa, či líšky, iné tímy mali za úlohu zhotoviť nástroj na ulovenie ryby, či zajaca. Napokon po návrate z lesa jednotlivé tímy demonštrovali použitie vyhotovených nástrojov a ostatné tímy hodnotili, či by ich využitie v realite bolo efektívne. Všetci sa zhodli, že áno, takže môžeme skonštatovať, že sa zúčastnené tímy vrátili nielen sformované, ale aj solidárne voči ostatným tímom. Pred samotným záverom celého podujatia tímy absolvovali spoločné stretnutie, kde sme si navzájom odovzdali spätnú väzbu slovne, aj formou dotazníkov. Ale ani to ešte nebol úplný koniec... Nasledovala totiž tombola, v ktorej sa šťastnými výhercami stali 3 tímy:

  • Tím Modrá lagúna, ktorého dve členky - Anička a Vierka pôjdu na spoločný 3-dňový ozdravný pobyt s plnou penziou a wellness do Bardejovských kúpeľov.
  • Tím Včeličky, ktorého členka Mária sa spolu s ďalšou ňou vybranou osobou zúčastní 3-dňového pobytu v Parku Poráč s polpenziou a wellness.
  • Tím Slnečnice, ktorý vyhral rovnakú cenu ako predošlý tím a rozhodol sa ju darovať tímu Lišiaci. Poukaz využije členka tímu Majka.

Po spoločnom obede sa všetky zúčastnené tímy, vrátane toho realizačného, presunuli do svojich domovov. 

Štyri dni takto prežité v prírodnom prostredí a na čerstvom vzduchu priniesli na konci spokojnosť s podujatím, čo je zadokumentované aj v našej kronike:

„Ďakujeme za príjemný Camp. Veľa nám to dalo, lektori boli suproví. Vďaka!“

Tím Korálky

„Srdečná vďaka za skvelé zorganizovanie projektu, ktorý nás v našej práci posunie vpred. Prajeme Vám veľa úspechov v ďalšej Vašej práci. Poráč je fajn!“

Tím Zátišie

„Ďakujeme za príjemný pobyt v krásnom prostredí. Aktivity v rámci tohto pobytu nás obohatili tak po stránke osobného, ako aj profesionálneho života. Získali sme veľa podnetov, ktoré využijeme v práci s našimi klientmi. Vrelá vďaka!

Tím Slnečnice

„Milí školitelia! Chceme Vám poďakovať v mene celého tímu za poučné, pestré aktivity. Školenie bude pre nás určite nezabudnuteľné, keďže prebiehalo úplne inou formou, na akú sme boli zvyknutí. Vedomosti budeme určite aplikovať do praxe a ďalej ich posunieme všetkým našim kolegom. Úprimná vďaka!“

Tím Lišiaci

Milý realizačný tím. Vrelá vďaka za príjemne strávený čas, kde sme sa hlavne veľa nového dozvedeli, poučili, zasúťažili, za tú netradičnú formu, akou sa to konalo a za spoznanie nových ľudí. Srdečná vďaka!“

Tím Včeličky

„Ďakujeme za príjemný pobyt v Poráči. Bolo to poučné, zážitkové a nezabudnuteľné pre každého z nás. To, čo sme sa naučili a zažili, určite využijeme aj v našom zariadení. Ešte raz ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.“

Tím Modrá lagúna

„Za náš tím zo srdca ďakujeme. Teamforming Camp bol super a tešíme sa na ďalší ročník.“

Tím Štvorlístok

Ďakujeme jednotlivým tímom za ich účasť a spolutvorbu nezabudnuteľného podujatia! Ďakujeme riaditeľom vysielajúcich zariadení sociálnych služieb za preukázanú dôveru i vieru v zmysluplnosť podujatia Teamforming camp!

Za 3P tím: Slavko Poptrajanovski – hlavný vedúci tábora so svojim tímom

Fotogaléria

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher