logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Fotogaléria

Svoju vlastnú emocionálnu inteligenciu mohli účastníci podujatia konaného 12. – 13. októbra 2017 v Tatranských Matliaroch spoznať a overiť si na podujatí zameranom na emocionálne prežívanie a sebapoznanie s názvom Emocionálna inteligencia a sebapoznanie v pomáhajúcich profesiách.

     V prvom vzdelávacom dni boli účastníci oboznámení s tým, ako funguje ľudský mozog po stránke racionálnej i emocionálnej. Lektorka Danka Petrufová mala pre nich pripravené aktivity zamerané na vybrané oblasti emocionality, a to konkrétne na sebavedomie, empatiu a sociálne zručnosti so špecifikáciou na schopnosť spolupracovať v tíme.

Účastníci podujatia mali možnosť sa stretnúť s našou hostkou – klientkou istého zariadenia sociálnych služieb, ktorá nám priamym svedectvom popísala, ako vnímala prijatie do zariadenia a následne proces adaptácie, ako sa k nej správal personál a ako sa to postupom času formovalo a zmenilo k lepšiemu, čo nás, samozrejme, teší. Účastníci podujatia mali možnosť jej klásť priame otázky, na ktoré ochotne odpovedala. Stretnutie s hostkou moderoval Slavko Poptrajanovski.

     Nasledujúci – druhý deň podujatia prijal naše pozvanie psychológ, psychoterapeut a supervízor Marcel Slivka, ktorý účastníkom pútavým spôsobom odovzdal svoje vedomosti aj bohaté skúsenosti z praxe v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sa vzťahovali k jednotlivým oblastiam emocionality. Jeho rozprávanie bolo doplnené o praktické cvičenia i rady.

     Toto podujatie bolo v rámci našej ponuky pilotným, veríme preto, že sa účastníkom páčilo a odchádzali z Tatier spokojní a vedomí si úrovne vlastnej emocionálnej inteligencie a s ochotou pracovať na tých jej oblastiach, v ktorých sami vnímajú možné nedostatky.

     V kronike nám 12 účastníkov podujatia zanechalo takýto odkaz:

„Ďakujeme za skvele prežité dva dni, ktoré nás všetkých pozitívne obohatili a zanechali v nás silný emocionálny zážitok.“

Aj my by sme Vám radi odkázali, že „Emócie patria k životu a obohacujú ho aspoň tak, ako racionálne uvažovanie. Nebojte sa ich poznať, kontrolovať, hovoriť o nich i odovzdávať. Emocionálnu inteligenciu možno získať i rozvíjať. Pre pracovníkov sociálnych služieb je to, domnievame sa, dobrá správa.“.

S pozitívnou emóciou

za 3P tím: Danka Petrufová

Fotogaléria

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher