logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Rok 2023 sme začali zážitkovým vzdelávacím podujatím zameraným na kultúru komunikácie v rámci multidisciplinárneho tímu a vo vzťahu k prijímateľom sociálnych služieb.
Účastníčky a účastníci si tak mali príležitosť osvojiť princípy otvorenej komunikácie, ktorá namiesto neúprimnosti či útočnej konfrontácie ponúka prístup, ktorý znižuje napätie, predchádza konfliktom medzi členmi tímu a napomáha kvalite vzťahov aj celkovej práce tímu. Lektorom podujatia bol Mirón Duda – logoterapeut a kouč.
Ďakujeme, že ste nám svojou účasťou na tomto podujatí prejavili dôveru a veríme, že jeho absolvovaním ste získali nové vedomosti a zručnosti pre skvalitnenie vzťahov na pracovisku.
Budeme sa na Vás tešiť aj nabudúce, na niektorom z našich ďalších podujatí. Pracujeme pre Vás.

Za tím 3P - Projekt n.o.: Danka Petrufová

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher