logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

je názov vzdelávacieho podujatia, ktoré sme spolu s 12 účastníčkami úspešne ukončili v predvečer sviatku sv. Mikuláša. Podujatie bolo organizované neziskovou organizáciou 3P – Projekt a bolo určené pracovníkom sociálnych služieb, ktorí pracujú so seniormi a ľuďmi postihnutými demenciou, ako aj rodinným príslušníkom ľudí s touto diagnózou.
Cieľom podujatia bolo porozumieť demencii, jej zákonitostiam, príčinám a príznakom, osvojiť si spôsoby posilňovania poznávacích funkcií mozgu (zvlášť pamäti), tiež postupy a cvičenia, naučiť sa viesť individuálnu a skupinovú prácu s touto cieľovou skupinou, organizačne i metodicky zvládnuť prípravu tréningového stretnutia.
Lektorkami boli Katka Kiseľáková a Danka Petrufová – aktivizačné pracovníčky v sociálnych službách a trénerky pamäti III. stupňa s bohatými skúsenosťami v danej oblasti, aj v lektorskej činnosti.
Po ukončení podujatia sme si našli v kronike takýto odkaz od účastníčok: „Ďakujeme za obohacujúce školenie. Bolo o nás perfektne postarané po každej stránke. Rady prídeme zas.“ Odkazujeme: „Bolo nám cťou Vás spoznať a bude nám radosťou opäť sa s Vami stretnúť na niektorom z pripravovaných podujatí!“.

 

Za tím 3P – Projekt n.o.: Danka Petrufová - riaditeľka

Fotogaléria

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher