logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Termín a miesto konania: 06.02.2024, Poprad

Lektor: PhDr. Bc. Marek Sušinka

Počet účastníkov: 32

Obsah vzdelávania:

  • Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby pri ochrane života, zdravia a dôstojnosti prijímateľov
  • Používanie prostriedkov netelesného obmedzenia
  • Používanie prostriedkov telesného obmedzenia
  • Používanie bočníc na posteliach, fixačných pásov a iných prostriedkov
  • Zaznamenávanie a oznamovanie použitia prostriedkov obmedzenia
  • Základné ľudské práva
  • Konkrétne odporúčania a upozornenie na nevhodné postupy

Cieľom vzdelávania bolo naučiť účastníkov správne používať prostriedky netelesného a telesného obmedzenia v súlade s dodržiavaním ľudských práv vrátane povinnej evidencie a oznamovacej povinnosti.

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher