logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Fotogaléria

Spomienky sú cestou k pochopeniu zmyslu života. Spomínanie (reminiscencia) je preto vhodným aktivizujúcim prístupom v starostlivosti o ľudí v seniorskom veku, zvláštne postavenie nadobúda v prípade ľudí s demenciou.

Práve touto problematikou sme sa zaoberali na vzdelávacom podujatí Reminiscencia, ktoré sa uskutočnilo 23. júna 2020 v Poprade a ktorého sa zúčastnilo 27 účastníčok z celého Slovenska. Tak vysoká účasť nás potešila zvlášť preto, že to bolo prvé podujatie po nevyhnutnej „pandemickej prestávke“. Pre pracovníčky sociálnych služieb predstavovalo zároveň príjemnú zmenu po náročných týždňoch strávených zvýšenou starostlivosťou o svojich klientov.

Súčasťou podujatia bolo aj modelové reminiscenčné stretnutie na tému Svadba. Zinscenovaný svadobný obrad u vydatých účastníčok vyvolal spomienky na vlastnú svadbu, pre tie, ktoré to ešte len čaká, bol možno dobrou motiváciou. Viaceré účastníčky si priniesli rôzne predmety, ktoré im pripomínajú ich veľký deň, či už závoj, fotografie, obrúčky, svadobné náušnice, pierka, manželovu kravatu a pod.

Spokojnosť so vzdelávacím podujatím vyjadrili v závere slovne i zápisom do našej kroniky:

„Ďakujeme veľmi pekne za školenie, s ktorým sme boli moc spokojné. Atmosféra bola vynikajúca, školiaci tím super.“

Terapeutky CSS Ľadoveň, Martin

„ Ďakujeme za úžasné školenie, s ktorým sme boli veľmi spokojné.“

PE – ES, n.o.

„ Školenie bolo veľmi zaujímavé a motivujúce. Ďakujeme Vám.“

ZSS Horná Mariková

Ďakujeme účastníčkam za účasť na tomto podujatí, ich riaditeľkám a riaditeľom za prejavenú dôveru a tešíme sa na opätovné stretnutie, napr. aj na podujatí Zážitková reminiscencia, ktoré realizujeme vo vidieckom prostredí a ktoré zaradíme do programu v nasledujúcom kalendárnom roku.

Za tím 3P – Projekt n.o.: Danka Petrufová, lektorka podujatia

Fotogaléria

 

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher