logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Fotogaléria

Vzdelávacie podujatie Kognitívny tréning seniorov s demenciou sa už tradične teší veľkému záujmu. Tento rok však realita prevýšila aj naše najodvážnejšie očakávania. Stretlo sa u nás 21 účastníkov, preto sme pracovali v dvoch samostatných skupinách. Celý program bol ukončený v predvečer sviatku sv. Mikuláša. Podujatie bolo určené pracovníkom sociálnych služieb, ktorí pracujú so seniormi a ľuďmi postihnutými demenciou, ako aj rodinným príslušníkom ľudí s touto diagnózou. Teší nás, že medzi účastníkmi sme našli aj mladú slečnu Veroniku, ktorá je neformálnou (rodinnou) opatrovateľkou vlastnej babičky a do kurzu sa prihlásila preto, aby jej dokázala v ťažkom ochorení byť viac a hlavne profesionálne nápomocná.
Lektorkami boli rovnako tradične Katka Kiseľáková a Danka Petrufová – aktivizačné pracovníčky v sociálnych službách a trénerky pamäti III. stupňa s bohatými skúsenosťami v danej oblasti, aj v lektorskej činnosti.
Po ukončení podujatia sme si našli v kronike takéto odkazy:

„Ďakujem za inšpiratívne školenie plné nových vedomostí, Vašich skúseností. Za skvelý prístup a podanie vedomostí. Určite to zužitkujem v praxi.“

„Vrelá vďaka za perfektný a profesionálny prístup, obohatenie v práci s demenciou. Cítila som sa veľmi dobre, ešte raz vďaka.“

„Ďakujeme z celého srdca za úžasné tri dni, nové informácie, za úžasnú lektorku, skvelých ľudí a odnášame si pekné spomienky. Ďakujeme.“

Aj my - lektorky ďakujeme Vám – účastníčkam a účastníkovi , že ste k nám prišli a obohatili nás o nové zážitky a skúsenosti z Vašej vzácnej praxe.

Za tím 3P – Projekt n.o.: Danka Petrufová - riaditeľka

Fotogaléria

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher