logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Fotogaléria

Pri príležitosti Svetového dňa Alzheimerovej choroby sa 21.09.2018 v popradskom hoteli TATRA uskutočnilo vzdelávacie podujatie Senior trpiaci demenciou – jedinečná osobnosť. Jednalo sa o tzv. bonusové podujatie, keďže 15 účastníkov zo 16 sa tentokrát vzdelávalo úplne zdarma.

Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie a mali tak možnosť hlbšie preniknúť do problematiky demencie, zvlášť vo forme Alzheimerovej choroby. O Vašej spokojnosti svedčia aj záznamy v našej kronike, kde viacerí ďakujete za cenné, skvelé či užitočné informácie.

Zuzka a Maťka napísali: „Ďakujeme za nové poznatky. Odteraz s pochopením...“.

Karolína napísala: „Kurz bol veľmi dobrý a zážitkový. Ďakujem za informácie!“.

Veríme v úspešný prenos Vašich nových vedomostí do každodennej praxe. Ďakujeme za Vašu účasť, aktivitu i príjemne strávený čas!

Za 3P tím: Danka Petrufová, lektorka podujatia

Fotogaléria

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher