logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Termín a miesto konania: 31.05.-02.06.2023, Lopušná dolina, Lúčivná, okr. Poprad

Realizačný tím: Slavko Poptrajanovski, Danka Petrufová, Arnold Brenwasser, Mirón Duda, Katka Kiseľáková

Účastnícke tímy:
1. Atrium, n.o. Prešov – tím Slniečka
2. DSS Stropkov – tím Lastovičky
3. DD a DSS Sušany – tím Margarétky
4. Život n.o. Spišské Hanušovce – tím Život

Rámcovný program podujatia:
1. Identifikácia pracovných tímov, žrebovanie pozícií v tíme (odlišných od pracovných pozícií)
2. Tím formujúce aktivity – workshopy, hry, tímové úlohy (v interiéri aj exteriéri) zamera-né na interpersonálne vzťahy v tíme, sebapoznanie, sebadôveru, komunikáciu a spoluprácu
3. Individuálne/tímové trávenie voľného času
4. Večerné animácie

Cieľom podujatia bolo sformovať pracovný tím, „vyladiť“ medziľudské vzťahy medzi jednotlivými členmi tímu, aby dokázali spolupracovať na uspokojovaní potrieb svojich klientov ako funkčný celok s uspokojenými vlastnými potrebami.

Odkazy od účastníkov:

„Ďakujem Pánu Bohu za ľudí, ktorých mi dáva do cesty. Miesta, na ktorých životnou cestou putujem. Veľká vďaka za teamforming, školiteľov. Z prednášok a praktických cvičení sa mi veľa zakorenilo do môjho srdca. Verím, že sa budeme stretávať, každé vzdelávanie je rast dopredu a každá dobrá rada je nad zlato. Ďakujem za príjemný kolektív, super školiteľov.“

Tím Život n.o. Spišské Hanušovce, M. Kuchtová

 

„Prežili sme veľa a prežijeme čokoľvek, čo príde. Musíme prejsť cez najťažšie obdobie života, aby sme tie najlepšie chvíle v našom živote nebrali ako samozrejmosť. Duša zvyčajne vie, ako sa uzdraviť. Výzva je utíšiť myseľ.“

Tím Lastovičiek zo Stropkova: Marianna, Jana, Marta, Drahuša

 

„Za DD a DSS Sušany sa Vám chceme poďakovať za užitočné a pre nás tak potrebné informácie ohľadom našej práce.“

Tím Margarétky: Mirka, Noémi, Bea, Hanka

 

„Tím Atrium by chcel vyjadriť veľké poďakovanie tímu 3P – Projekt za veľa užitočných rád a skúseností, ktoré nám pomáhajú k osobnému rozvoju a k zlepšeniu kvality práce... Takisto za vytvorenie príjemnej atmosféry v krásnom prostredí.“

Srdečná vďaka, Slniečka: Ulrika, Alena, Anička, Aďa.

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher