logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

 Fotogaléria

Tento rok sme začali s realizáciou podujatí podstatne neskôr ako obvykle, a to kvôli pandemickým opatreniam, ktoré znemožňovali realizáciu vzdelávacích podujatí prezenčnou formou.
Novinkou v našej tohtoročnej ponuke bolo podujatie Práca s emóciami v multidisciplinárnom tíme, ktorého sa zúčastnilo 24 pracovníkov sociálnych služieb z celého Slovenska, aby sa spolu s lektorom Mirónom Dudom venovali problematike emocionálneho prežívania ako súčasti nášho každodenného života, a teda i toho profesijného. Lektor poskytol odpovede na otázky, odkiaľ emócie prichádzajú, ako k nim pristupovať, ako porozumieť vlastnému prežívaniu, i ako adekvátne odpovedať na emócie iných členov tímu.
Ďakujeme, že ste nám svojou účasťou prejavili dôveru a veríme, že jeho absolvovaním ste nadobudli nové zručnosti, ktoré obohatia Váš profesijný, no zaiste i osobný život.
Budeme sa na Vás tešiť aj nabudúce, na niektorom z našich ďalších pripravovaných podujatí. Pracujeme pre Vás stále.

Za tím 3P – Projekt n.o.: Danka Petrufová 

Fotogaléria

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher