logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Milí naši kolegovia a priatelia,

     zavítali ste na stránku neziskovej organizácie 3P – Projekt. Táto organizácia vznikla s cieľom pomôcť pracovníkom sociálnych služieb. Starať sa o celé spektrum ich potrieb osobných i profesionálnych, a tým zlepšiť ich profesijný život, ako aj život tých, ktorí sú v ich starostlivosti. Už dlhšie zápasíme so skutočnosťou, že sa veľa diskutuje o potrebách prijímateľov sociálnych služieb, podstatne menej však o potrebách tých, ktorí ich majú uspokojovať, teda o potrebách Vás – pracovníkov sociálnych služieb! Sme presvedčení, že nadišiel čas postarať sa konečne aj o Vás. Len vtedy, keď budete spokojní Vy, môžu byť spokojní aj tí, čo sú na Vašu láskavú starostlivosť odkázaní. Starostlivosťou o Vás – pracovníkov sociálnych služieb sa budú na vysokej profesionálnej úrovni zaoberať až 2 samostatné sekcie v štruktúre našej neziskovej organizácie, a to 3P Teamforming3P Akadémia.

       Naše zámery sa týmto nekončia. Keďže naša doterajšia prax úzko súvisela so starostlivosťou o seniorov a najmä tých, ktorí trpia demenciami rôzneho typu, samostatnou oblasťou našej činnosti bude aj starostlivosť o túto skupinu prijímateľov sociálnych služieb, ako aj o tých, ktorí sa o nich obetavo starajú. Venujeme jej v rámci našej organizačnej štruktúry samostatnú sekciu, a to 3P Alzheimer centrum.

     Naša činnosť je teda rozdelená do troch sekcií, s ktorými sa môžete postupne oboznámiť v hlavnom menu. Každá sekcia má svojho gestora, ktorý primárne zodpovedá za jej činnosť i výsledky. Rovnako každá zo sekcií má vlastné označenie a ponuku podujatí, či služieb. Gestori si pri ich realizácii sami volia svojich spolupracovníkov. Sú to členovia 3P Team-u, ktorých Vám tiež na tomto mieste predstavujeme.

Keďže sme tu preto, aby sme sa o Vás postarali, ceny podujatí a služieb, ktoré sme pre Vás pripravili a priebežne dopĺňame, zahŕňajú len nevyhnutné náklady na ich realizáciu vrátane honorárov pre členov tímu tak, aby aj oni boli spokojní a pracovali pre Vás s nadšením. Žiaden zisk vytvárať nechceme a ani nebudeme. Aj preto sme zriadení ako nezisková organizácia.

     My, team 3P – Projektu sa teraz vydávame na cestu, ktorá možno nebude bez prekážok. Rátame aj s neporozumením, no nestrácame odhodlanie. Stretli sme sa preto, aby sme pomohli tam, kde o našu pomoc stoja. Veríme, že ste to práve Vy, kto sa s našou ponukou oboznámi a v prípade záujmu nás kontaktuje. Už teraz sa tešíme na stretnutie s Vami a s Vašimi spolupracovníkmi!

Za tím n. o. 3P – Projekt: Danka Petrufová – riaditeľka

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher