logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Dovoľte nám vyjadriť poďakovanie za Vašu priazeň prejavenú prostredníctvom záujmu o vzdelávacie podujatie s názvom Validácia podľa Naomi Feil, ktorú bravúrne lektorovala Mgr. Mária Wirth, PhD., odborníčka na komunikáciu s ľuďmi trpiacimi demenciou a jediná certifikovaná prezentátorka danej metódy. Metóda validácie, ktorej autorkou je Naomi Feil, ponúka konkrétne terapeutické techniky a postupy pri komunikácii s ľuďmi trpiacimi na demenciu. Jej výnimočnosť spočíva v rešpektovaní jedinečnostikaždého človeka. Sme radi, že Vám záleží na skvalitnení životov Vašich klientov a že aj vďaka nadobudnutým poznatkom zefektívňujete prácu vo Vašich zariadeniach sociálnych služieb, kde profesionálne pôsobíte.

Po dvoch úspešných podujatiach v Prešove, kde naša organizácia sídli, prichádzame za Vami aj na stredné Slovensko, aby bolo toto jedinečné podujatie pre všetkých záujemcov rovnako dostupné. 

Fotogaléria

Tešíme sa na Vás.
Za tím 3P - Projekt n.o.: Vierka Pasterová a Slavko Poptrajanovski

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher