logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Fotogaléria

Ďalšou z noviniek v našej tohtoročnej ponuke bolo podujatie Závislosti a zvládanie závislostného správania u klientov sociálnych služieb, ktorého sa zúčastnilo 16 pracovníkov sociálnych služieb, aby sa spolu s lektorom Alexandrom Palaščákom venovali problematike závislostí u prijímateľov sociálnych služieb a ich špecifikám. Lektor poskytol odpovede na otázky, ako efektívne komunikovať so závislým prijímateľom, ako pracovať s jeho nevhodnými prejavmi, dotkol sa problému spoluzávislosti, priblížil kazuistiky zo svojej bohatej terapeutickej praxe. Účastníčky a účastníci si sami na sebe mohli vyskúšať, ako funguje terapeutická skupina.
Ďakujeme, že ste sa na tomto podujatí zúčastnili, že ste nás svojou účasťou obohatili a veríme, že rovnako aj nám sa podarilo obohatiť Váš profesijný, ako aj osobný život.
Tešíme sa na Vašu budúcu účasť na našich ďalších, osobitne pre Vás pripravovaných podujatiach.

Za tím 3P – Projekt n.o.: Danka Petrufová

Fotogaléria

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher