logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Ďalšou novinku v našej ponuke bolo vzdelávacie podujatie Agresia v komunikácii s človekom s demenciou. Tohto podujatia sa v Poprade zúčastnilo spolu 23 účastníkov a účastníčok z rôznych kútov Slovenska. Naučili sa nahliadať na vyhrotené situácie s klientom s demenciou tak, aby bol zachovaný empatický prístup a zároveň správne rozpoznané a naplnené jeho potreby. Podujatím ich zážitkovou formou previedla lektorka Mária Wirth, liečebná pedagogička a certifikovaná Validation Naomi Feil – Teacher, čo im umožnilo nahliadať na agresívne prejavy u ľudí s demenciou z pohľadu validácie. Validačným prístupom možno predchádzať aj riešiť krízové situácie v starostlivosti o ľudí s demenciou, preto ho možno považovať za deeskalačnú techniku.

Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám svojou účasťou prejavili. Veríme, že nadobudnuté vedomosti a zručnosti prenesiete do každodennej starostlivosti o seniorov. Už teraz sa na Vás tešíme na niektorom z ďalších pre Vás starostlivo pripravovaných podujatí.

Za tím 3P – Projekt n.o.: Danka Petrufová

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher