logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Toto podujatie je novinkou v našej ponuke. Radíme ho medzi podujatia vzťahujúce sa k starostlivosti o seniorov a ľudí s demenciou. Bolo zamerané na posúdenie stavu seniora v oblasti bežných denných činností, kognitívnej úrovne a orientácie s využitím štandardizovaných škál i subjektívneho pozorovania. Účastníkom prinieslo odpoveď na otázku, čo možno očakávať od seniora s poruchou pamäti, reči, pozornosti, a tiež s celkovou degradáciou osobnosti i to, ako tieto zmeny ovplyvňujú jeho individuálny plán a denný režim. Súčasťou programu boli praktické ukážky a cvičenia.
Lektorkou podujatia bola liečebná pedagogička Katka Kiseľáková - odborníčka na psychosociálnu starostlivosť o seniorov a ľudí s demenciou.

Ďakujeme všetkým vysielajúcim zariadeniam sociálnych služieb a ich manažmentu za dôveru prejavenú prihlásením svojich pracovníkov na toto podujatie. Snažíme sa aj naďalej prinášať Vám zaujímavé, aktuálne i netradičné podujatia. Zostaňte s nami.

Za Tím 3P – Projekt n.o.: Danka Petrufová

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher