logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Fotogaléria

V dňoch 19. – 21. marca 2018 sa v Prešove zišlo 16 účastníkov kurzu Základy kinestetickej mobilizácie – 1. a 2. modul, ktorý lektorsky viedla Mgr. Hana Nedělková, jediná lektorka v danej problematike v Českej republike. Teší nás, že prijala našu ponuku na spoluprácu, keďže na Slovensku takého odborníka zatiaľ nemáme.
Kinestetická mobilizácia je ošetrovateľský koncept zameraný na kinestetickú podporu pohybu. Popisuje všetky pohybové aktivity potrebné pre účinnú pomoc klientom sociálnych služieb pri ich pohybových obmedzeniach spôsobených nepriaznivým zdravotným stavom alebo zranením. Mottom kurzu bolo „Namiesto dvíhania, ťahania, nosenia – chôdza“.
Účastníci kurzu získali počas 3 dní jeho trvania teoretické vedomosti a praktické zručnosti v danej problematike, ako aj doklad o absolvovaní kurzu - certifikát nemeckej pohybovej školy Viv-Arte® KINÄSTHETIK-PLUS s medzinárodnou platnosťou. Veríme, že je pre nich vstupenkou k lepšiemu poskytovaniu starostlivosti o klientov v zariadeniach sociálnych služieb, ako aj v domácom prostredí klienta. Do každodennej praxe im nové zručnosti prinesú samostatnosť v poskytovaní opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti, napr. pri polohovaní klienta, šetrenie vlastnej chrbtice pred nadmerným preťažením, obmedzenie nákladov na nákup polohovacích pomôcok a mnoho ďalšieho.
Spokojnosť našich účastníkov potvrdzujú aj slová, ktoré sme si našli zaznamenané v kronike:

Veľmi ďakujeme za veľmi príjemné a poučné školenie. Bolo o nás veľmi dobre postarané. Odnášame si veľa nového pre nás samých i pre našich klientov. Pani lektorka bola skutočne perfektná. Celé tri dni boli jednoducho úžasné. Ďakujeme ešte raz a prajeme i naďalej veľa takých úspechov.“

Vlasta a Katka

„Po všetkých mojich školeniach jedno z mála, ktoré je prakticky využiteľné OKAMŽITE!!! Vďaka za všetko. Dovidenia zasa raz.“

Kačena Vidová, Prievidza

„Veľmi pekne ďakujeme za poučné a príjemné školenie, ktoré nám veľmi uľahčí našu prácu. Budeme sa snažiť využiť čo najviac v praxi v našom zariadení.“

Beátka, Majka a Maruška, DPS Ľubovňa

„Srdečná vďaka za neuveriteľné školenie, skvelý kolektív a hlavne našu úžasnú lektorku, ktorá nám v priebehu troch dní poskytla množstvo informácií, ktoré nám veľmi uľahčia prácu... a predídeme tak bolestiam chrbtice... Veď preto sme tu všetci prišli. Stálo to zato!“

Lýdia

Pár slovami sa nám prihovorila aj pani lektorka:
„Děkuji 3P – Projektu za možnost představení konceptu kinestetické podpory pohybu. Účastníci kurzu byli úžasní se zájmem zkoušet nové postupy. Děkuji za jejich účast.“

Hana Nedělková

Aj my srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa kurzu zúčastnili a dali tak najavo, že im kvalita života klientov nie je ľahostajná a zároveň prejavili ochotu rozvíjať sa v oblasti, ktorá je ich poslaním.
Ďakujeme vysielajúcim zariadeniam sociálnych služieb a ich riaditeľom a riaditeľkám, ako aj individuálnym záujemcom. A v neposlednom rade Vám, pani lektorka!

Za 3P tím: Danka Petrufová, riaditeľka

Fotogaléria

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher