logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Fotogaléria

Ako byť pripravený a nebyť prekvapený (01.06.2021 a 09.06.2021) 

Po nevyhnutnej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu sme sa opäť s veľkou chuťou i radosťou vrátili k svojmu poslaniu – príprave a organizácii vzdelávacích podujatí pre Vás – pracovníkov sociálnych služieb.
O podujatie Hodnotenie kvality poskytovanej sociálnej služby v praxi bol veľký záujem, ktorý nás milo prekvapil a zároveň priviedol k myšlienke zorganizovať ho v dvoch samostatných skupinách. Spoločne sa ho tak zúčastnilo až 58 pracovníkov sociálnych služieb z celého Slovenska. Lektorom bol Janko Šrenkel, ktorý účastníčkam a účastníkom objasnil, ako sa správne pripraviť na hodnotenie kvality a ako podtitul názvu podujatia napovedá, ako „nebyť prekvapený“. Z neformálnych rozhovorov, následných telefonátov i mailov od absolventov podujatia konštatujeme jednak spokojnosť s priebehom podujatia, no najmä lepšiu orientáciu v danej problematike a väčšiu istotu v poskytovaní kvalitnej sociálnej služby.
Ďakujeme všetkým účastníčkam a účastníkom za účasť na podujatí a riaditeľkám a riaditeľom vysielajúcich zariadení sociálnych služieb za prejavenú dôveru. Naďalej sme tu pre Vás, sledujte náš Kalendár podujatí alebo našu ponuku Podujatí na objednávku.

Za Tím 3P – Projekt n.o.: Danka Petrufová

Fotogaléria

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher