logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Fotogaléria

Toto v našej ponuke celkom nové podujatie počtom účastníkov prevýšilo naše očakávania. Do Prešova 07. decembra 2017 zavítalo 17 účastníkov prevažne z východného Slovenska, no aj z okresu Žilina, čo opakovane potvrdzuje skutočnosť, že nezisková organizácia 3P – Projekt nemá len regionálnu, ale celoslovenskú pôsobnosť.
Lektorom bol Juraj Petrík – andragóg, kouč a tútor – poradca pre dospelých. Pod jeho taktovkou sa mali možnosť účastníci dozvedieť napríklad aj to, ako konfliktom predchádzať, ako riešiť už vzniknuté konflikty, či ako pracovať s najčastejšími typmi "problematických" klientov a kolegov. Nezabudol sa dotknúť aj problematiky mobbingu na pracovisku, do ktorého neriešené konflikty majú tendenciu v praxi prerásť.
Podujatie bolo koncipované ako zážitkový tréning. A chodil aj Mikuláš.

Záznamy v našej kronike nás opäť potešili:
„Prišli sme až zo Žiliny, aby sme sa poučili. Školenie splnilo naše očakávanie. Výborné! Ďakujeme! Tešíme sa na ďalšie vzdelávanie.“
„Dnešné školenie ma veľmi posunulo ďalej, keďže sa dennodenne dostávam do riešenia konfliktov a naučila som sa viacero užitočných spôsobov na riešenie problémov. Naučila som sa, že konflikt je prirodzenou súčasťou života a potrebujem mu čeliť nie so strachom, ale prirodzene, v pokoji.“
„Veľmi príjemné stretnutie, ktoré naplnilo naše očakávania. Výborný prístup a obohatenie v rámci konfliktov.“
„Ďakujem veľmi pekne, bolo to veľmi príjemné, poučné a užitočné. Teším sa na ďalšie stretnutie.“

Ďakujeme všetkým našim účastníkom za to, že nám svojou účasťou vyjadrili podporu a znova potvrdili, že má význam pre Vás – pracovníkov sociálnych služieb pracovať ináč, po novom, odkrývať aj tabuizované témy, a hlavne témy s úzkym prepojením na Vašu každodennú prax.
Tešíme sa na Vás na niektorom z našich ďalších podujatí!

Za 3P tím: Danka Petrufová, riaditeľka

Fotogaléria

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher