logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Fotogaléria

Dňa 5. júna 2018 nezisková organizácia 3P - Projekt zorganizovala na úpätí pohoria Branisko v kaštieli Fričovce vo Fričovciach zážitkový Kurz prvej pomoci.
Kurzom nás sprevádzali dvaja vynikajúci lektori: Miroslav Nagy – hlavný tréner Falck Academy s.r.o. a zdravotnícky záchranár a Kamil Kaššay - zdravotnícky záchranár Falck Záchranná a.s. a dlhoročný školiteľ prvej pomoci.
Jednodňové podujatie bolo organizované zážitkovou formou, pričom účastníci prišli do styku so skutočnými životu ohrozujúcimi situáciami, aj keď simulačne predvedenými. Vyskúšali si poskytnutie naozajstnej pomoci pri zástave srdca alebo upchatia dýchacích ciest. Každý z účastníkov kurzu mal príležitosť priamej záchrany života za pomoci figurín.
Mali sme jedinečnú možnosť oboznámiť sa s interiérovým vybavením tzv. „sanitky“ a zistiť, ako pracujú prístroje používané pri rýchlej záchrane života. Všetko to bolo okorenené zvukom húkačky, čo je neoddeliteľnou súčasťou výjazdu záchrannej služby.
Prostredníctvom videoprezentácie sme sa ocitli za volantom sanitného vozidla a stali sme sa svedkami nebezpečných situácii pri rýchlych zásahoch.
Šikovnosť, ako aj osobnostná výnimočnosť oboch školiteľov bola garanciou mimoriadneho zážitku a získania nových poznatkov z oblasti záchrany ľudí.
Celkový dojem bol obohatený čistou oblohou a jasným slnkom, čo bolo predzvesťou, že dnešné vzdelávacie podujatie nebude ničím narušené.
O svoje pocity sa účastníci kurzu podelili s nami prostredníctvom kroniky, kde zanechali nasledujúce slová:

„Milý realizačný tím! Chceme sa Vám srdečne poďakovať za skvele strávený deň. Bolo to veľmi poučne a prijemné.“

„Kurz bol naozaj zážitkový!!! Aj keď teoreticky vieme podať prvú pomoc, prakticky sme si to dnes odskúšali. Veľmi sa nám páčil prístup inštruktorov, ktorí nám všetko prezentovali s patričnou dávkou svojského humoru.“

„Nič viac, nič menej – super práca, plné dojmov, zážitkov....“

Veľké poďakovanie zo strany tímu 3P – Projekt n.o. patrí všetkým zúčastneným za vyjadrenú spätnú väzbu, za aktívnu účasť, pozitívny prístup, prejavený záujem a chuť učiť sa nové veci.
Zoznam tých, ktorým úprimne ďakujeme sa rozširuje o dve najdôležitejšie osobnosti vzdelávacieho dňa - lektorov kurzu Miroslava Nagya a Kamila Kaššaya.
Nezabúdame ani na riaditeľov a riaditeľky vysielajúcich zariadení sociálnych služieb, ktorí prejavujú otvorenosť a vysokú mieru spolupráce s 3P – Projekt n.o. pri realizácii podujatí.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie s Vami!

Za tím 3P – Projekt n.o.: Slavko Poptrajanovski

Fotogaléria

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher