logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Zmyslová aktivizácia predstavuje v starostlivosti o starších ľudí a ľudí s demenciou cestu k zmysluplnému životu.
Cielenou stimuláciou zmyslov je podporovaná činnosť mozgu. Prostredníctvom aktivizácie zmyslového vnímania podporujeme samostatnosť a sebestačnosť klienta. Rovnako tak vytvárame pocit bezpečia a istoty, čo vedie k jeho osobnej spokojnosti.
Na podujatí sa zúčastnilo 23 účastníčok – pracovníčok sociálnych služieb z rôznych kútov Slovenska. Lektorkou bola Lenka Čurdová z Českej republiky, ktorá sa zaoberá problematikou demencie a aktivizácie seniorov, je certifikovanou trénerkou pamäti III. st. a dramatoterapeutkou. Účastníčky previedla podujatím zážitkovou formou.

Ďakujeme, že ste sa podujatia zúčastnili a spravili tak ďalší krok smerom k lepšej starostlivosti o ľudí s demenciou.

Za tím 3P – Projekt n.o.:

Danka Petrufová – manažérka podujatia

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher