logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Nezisková organizácia 3P - Projekt vznikla v roku 2016 ako jedinečná myšlienka troch ľudí pôsobiacich v oblasti sociálnych služieb. Pomenovanie pozostáva z troch „P“, čo je prvým písmenom priezviska všetkých troch autorov myšlienky a slova „Projekt“, ktoré vystihuje  inovatívny prístup k sociálnym službám a najmä ich pracovníkom. Jedná sa o celkom nový pohľad na nich, a to nielen z hľadiska ich pripravenosti na starostlivosť o zverených klientov, ale aj z hľadiska starostlivosti o nich samotných. 3P – Projekt n.o. sa chce špecializovať na starostlivosť o pracovníkov sociálnych služieb! Chce riešiť ich potreby v celej svojej škále vrátane priaznivej pracovnej atmosféry. Je celkom novým „projektom“.

     Základom príbehu n. o. 3P – Projekt sú skúsenosti všetkých troch jej zakladateľov. Časť z nich vyplýva z priamej realizácie sociálnych služieb v riadiacich aj riadených pozíciách, iná časť sa spája so školiteľskou a supervíznou činnosťou.

   Podmienky, v ktorých sa sociálne služby realizujú sú častokrát mimoriadne náročné a neraz aj frustrujúce. Množstvo pracovníkov v tejto oblasti vykonáva svoju prácu s úprimným presvedčením i osobnou potrebou pomáhať. Avšak pracovníci v tzv. pomáhajúcich profesiách vo väčšine prípadov konajú s dobrým úmyslom, ale v mnohých prípadoch aj s nepostačujúcou kompetenciou. Táto skutočnosť podložená osobnou skúsenosťou bola tým rozhodujúcim momentom, aby sme sa začali vážne zaoberať myšlienkou organizovania podujatí pre pracovníkov sociálnych služieb, a to ináč ako sme boli v tomto rezorte doposiaľ zvyknutí. Okrem toho, že chceme vzdelávať zážitkovou formou, chceme najmä vzdelávať netradične. Spájať vzdelávanie s rekreáciou a regeneráciou síl, organizovať pobytové podujatia pre pracovné tímy s cieľom zlepšiť vzťahy medzi ich členmi a následne aj celkovú pracovnú atmosféru. Jednoducho, chceme ich pripraviť na kvalitnejšiu starostlivosť o zverených klientov, no zároveň sa starať o nich samotných. A to hneď z troch dôvodov! Prvým je naše presvedčenie, že len pracovník s uspokojenými vlastnými potrebami môže uspokojovať potreby ďalších ľudí. Druhým je presvedčenie, že pracovníci sociálnych služieb si takúto starostlivosť zaslúžia. A napokon naše tretie presvedčenie – dobrý úmysel stojaci na začiatku sociálnej práce a sociálnej starostlivosti môže byť naplnený len kompetentným konaním!

     Aktuálnou požiadavkou spoločnosti vo vzťahu k sociálnym službám je zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb. Hlavným východiskovým bodom spomínanej kvality sú predovšetkým medziľudské vzťahy, a to medzi všetkými personálnymi zložkami procesu sociálnej starostlivosti prezentovanými každou zastúpenou profesiou. Máme tým na mysli multidisciplinárne tímy, ich formovanie a rozvíjanie vzťahov v ich vnútri. Naučiť sa pracovať v tíme, správne vnímať potreby klientov, ako aj potreby ostatných členov tímu a v neposlednom rade aj vlastné potreby, to sú hodnoty, ktoré treba rozvíjať. 3P-Projekt prináša možnosť vyskúšať si na vlastnej koži prácu v tíme, ktorý funguje na báze dôvery, opory, spolupráce a harmónie.   

     Našim mottom je „Len dobrý úmysel nestačí...“. Pod týmto heslom sa budeme podieľať na raste kvality sociálnej starostlivosti, a to hlavne v zariadeniach sociálnych služieb. To, čo vieme sľúbiť, je dôslednosť, zodpovednosť za výsledky, skúsenosť a odbornosť. Pre tento účel sme vytvorili tím odborníkov z oblasti sociálnej práce, psychológie, andragogiky, špeciálnej i liečebnej pedagogiky, zdravotníctva a pod.

     Váš záujem o naše podujatia a služby je pre nás záväzkom. Cítime sa byť osobne zodpovední za každého účastníka našich podujatí a každého užívateľa našich služieb. Bude nám cťou stretnúť sa s Vami a radosťou spolupodieľať sa na kvalite Vášho profesijného života.

     Ako sme už uviedli, chceme sa o Vás starať! Bez Vášho osobného zapojenia sa do naplnenia tohto cieľa to však nebude možné. Podporte túto myšlienku a zapojte sa do neopakovateľných zážitkových podujatí, ktoré obohatia Váš pracovný a nepriamo aj osobný život!

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher