logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Vzdelávacie podujatie Kognitívna aktivizácia seniorov s tematicky zameraným programom ponúklo 32 účastníkom z celého Slovenska inovovanú metodiku zahŕňajúcu kognitívny tréning, reminiscenciu, psychomotorické cvičenia i prvky expresívnych terapií v ucelenom programe pozostávajúcom z piatich podrobne metodiky rozpracovaných aktivít s tematickým zameraním určených na priame použitie bez nutnosti ďalšej prípravy, a to vo forme metodickej príručky, ktorú si z podujatia všetci účastníci odniesli.
Lektorka podujatia Danka Petrufová na priamych ukážkach i modelových aktivitách predstavila zúčastneným ako s programom pracovať, ako používať jednotlivé pomôcky a pod. Podujatie malo po úvodnom zaškolení do problematiky kognitívnej aktivizácie charakter metodického stretnutia s príkladmi dobrej praxe.
V prípade pozitívnych ohlasov zo strany účastníkov po aplikácii programu do praxe, budeme v tejto aktivite radi pokračovať, a takto pomáhať najmä inštruktorom sociálnej rehabilitácie v aktivizácii seniorov, ktorí sú v ich starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb.
Ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám svojou účasťou prejavili. Veríme, že nadobudnuté vedomosti a zručnosti prenesiete do každodennej starostlivosti o seniorov.
Už teraz sa na Vás tešíme na niektorom z ďalších pre Vás starostlivo pripravovaných podujatí.

Za tím 3P – Projekt n.o.: Danka Petrufová

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher