logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Nové štandardy kvality v sociálnych službách pracujú, okrem iného, aj s pojmom deeskalačné techniky. Mal by ich poznať a ovládať každý pracovník ZSS. Ich základom je porozumieť špecifikám práce s klientom, porozumieť dôvodom jeho správania a konania a identifikovať jeho potreby, a tým predchádzať možným krízovým situáciám. Osvojením si deeskalačných techník nemusí vôbec dochádzať k použitiu telesných a netelesných obmedzení. Preto aj téma podujatia bola zameraná práve na prevenciu.

Lektorkami boli liečebná pedagogička Katka Kiseľáková - odborníčka na psychosociálnu starostlivosť o seniorov a ľudí s demenciou a Angelika Herčková – sociálna pracovníčka, manažérka kvality v sociálnych službách a používateľka metódy validácie podľa Naomi Feil.


Podujatia sa zúčastnilo 26 pracovníkov zariadení sociálnych služieb z celého Slovenska. Ďakujeme všetkým zúčastneným za prejavenú dôveru. Veríme, že nadobudnuté poznatky obohatia Vašu každodennú prax. Aj naďalej pracujeme pre Vás...

Za Tím 3P – Projekt n.o.: Danka Petrufová

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher