logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Fotogaléria

„Dá sa s klientom spolupracovať?“ Takto znel podtitul vzdelávacieho podujatia, ktoré sa konalo 24. apríla 2019 v Poprade a zúčastnilo sa na ňom 21 účastníčok – pracovníčok sociálnych služieb z celého Slovenska.

Lektor Mirón Duda na ňom predstavil možnosti rozvíjania kognitívnych funkcií ľudí s deficitom v poznávacích schopnostiach, ale rovnako aj tých, ktorí tento deficit nepociťujú, no radi by rozvinuli svoj potenciál v danej oblasti. Účastníčky si mohli samé na sebe vyskúšať, ako to „funguje“, čo ich priviedlo k uvedomeniu si skutočnosti, že je to možné, že progres je badateľný takmer okamžite. Túto skutočnosť lektor potvrdil aj svedectvami z vlastnej skúsenosti, ako aj zo skúseností svojich kolegov, ktorí s Feuersteinovou metódou aktívne pracujú.

V kronike sme po ukončení podujatia našli poďakovania od Alžbety D. z Banskej Bystrice, od kolegýň z CSS v Batizovciach, z CSS Slniečko v Oščadnici, a tiež takéto odkazy:

„Ďakujeme za krásne chvíle strávené vo Vašej spoločnosti.“

Lucia, Ivana, Monika, Mirka (Atrium n.o.)

„DSS Stropkov ďakuje za veľmi prínosnú prednášku, na ktorej sme sa super cítili.“

Jana G., Eva M.

 

„Ďakujeme za veľmi podnetné a prínosné vzdelávacie podujatie.“

Jana, Alžbeta, Kristína (Život n.o.)

 

„Ďakujeme, bolo to suprové (smajlík). Veľa šťastia!“

Mirka, Slávka (Maják n.o.)

Pozdrav pripojil aj lektor podujatia:

„Ďakujem Danke za pozvanie a dôveru.“

Mirón

Ďakujeme účastníčkam za účasť a prejavenú dôveru. Pánovi lektorovi za profesionálnu prezentáciu Feuersteinovej metódy. Veríme, že zasiala do sŕdc účastníčok vieru, že sa s klientom spolupracovať dá. S každým klientom... Aj s tým, s ktorým sa „nič nedá“...

Tešíme sa na ďalšie stretnutia!

Za tím 3P – Projekt n.o.: Danka Petrufová

Fotogaléria

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher