logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Fotogaléria

Dňa 15.02.2018 sa v popradskom hoteli TATRA uskutočnilo vzdelávacie podujatie Senior trpiaci demenciou – jedinečná osobnosť. Jeho cieľom bolo voviesť 25 zúčastnených pracovníkov sociálnych služieb do problematiky demencie ako najťažšieho psychického pochorenia v starobe, do špecifík komunikácie s ľuďmi s týmto ochorením, a tiež poskytnúť im základný prehľad o nefarmakologických prístupoch v liečbe demencie. Tentokrát boli našimi účastníkmi pracovníci zariadení sociálnych služieb z celého Slovenska, prevažne zo stredného, ale aj východného a západného.

Na toto podujatie je naviazaný zaujímavý bonus vo forme rovnakého podujatia s rovnakým obsahom i službami, a to 21. septembra 2018, kedy si pripomíname Svetový deň Alzheimerovej choroby. Pozvaní naň budú kolegovia terajších účastníkov, a to úplne ZDARMA! O tom, že sa majú na čo tešiť, svedčia aj odkazy terajších účastníkov, ktoré sme si našli zaznamenané v našej kronike:

„Srdečne ďakujeme, sme bohatší i my, i naši klienti!“

Anonym

„Ďakujeme za veľmi zaujímavé informácie, ktoré nám pomôžu v práci so seniormi. Tešíme sa na ďalšie stretnutia!“

Petronela a Gabriela

„Ďakujeme veľmi pekne za detailne a najmä názorne a prakticky spracované vzdelávanie.“

Anonym

„Ďakujeme za veľmi pútavé a poučné školenie vďaka výbornej lektorke Danke. Zanechali ste v nás mnoho nových a zaujímavých poznatkov, ktoré určite využijeme pri práci s našimi klientmi. Prajeme Vám veľa úspechov pracovných i osobných.“

Zuzana a Alena z Partizánskeho

 

Aj my prajeme Vám – účastníkom nášho vzdelávacieho podujatia veľa úspechov, a najmä úspešný transfer nových vedomostí do každodennej praxe. Ďakujeme!

 

Za 3P tím: Danka Petrufová, lektorka podujatia

Fotogaléria

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher