logo 3p slogan

3P - Projekt n.o.

Sídlo: Volgogradská 26, 080 01 Prešov
Kancelária:  Kúpeľná 3, 080 01 Prešov
Telefón: 0905 771 074, 0905 636 073
E-mail: info@3p-projekt.sk

 

IBAN: SK03 8330 0000 0023 0102 9965    
IČO: 50392701
DIČ: 2120308806

Naše sekcie

 kogo 3p projekt teamforming

--------------------------------------------------

kogo 3p projekt akadamia

 

----------------------------------------

kogo 3p projekt ac

 

banner

Ako jediná organizácia na Slovensku sa zaoberáme starostlivosťou o pracovníkov sociálnych služieb. Našu činnosť môžete podporiť poukázaním 2% z Vašich daní. Vďaka takto získaným financiám budeme pre Vás môcť organizovať viac podujatí, za nižšie ceny, alebo aj celkom zdarma.

Pracujeme pre Vás! Veríme, že túto našu iniciatívu podporíte.

Ak ste zamestnanec a daňové priznanie za Vás podáva zamestnávateľ, postupujte, prosíme, nasledovne:

 1. Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň (do 17.02.2020).
 2. Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov.
 3. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
      Tlačivo vyhlásenia tu
      Riadok 12: uveďte sumu dane, ktorú za Vás odviedol zamestnávateľ (suma z r. 24 z Potvrdenia o zaplatení dane).
      Riadok 13: napíšte vypočítané 2% z tejto sumy (sumy z r. 12) zaokrúhlené na eurocenty nadol, napr. ak Vám vyjde suma 8,328, zaokrúhlite ju na 8,32.
      Riadok 14: uveďte dátum (dátum z r. 26 z Potvrdenia o zaplatení dane). V prípade, že na Potvrdení v r. 26 nie je dátum uvedený, vo Vyhlásení uveďte dátum  31.03.2020.
 4. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive „súhlasím so zaslaním údajov...“
 5. Obe tlačivá doručte osobne alebo poštou do 30.04.2020 daňovému úradu.

Ď A K U J E M E !

Ako sme využili 2% z Vašich daní vlani?

Povedali o nás...

„Som hrdá na ľudí a vážim si ich, ak dokážu meniť postoje k osobám s demenciou prostredníctvom vzdelávacích podujatí. Ich snaha o zmenu starostlivosti v sociálnych službách, zmenu „byť bližšie k človekovi, ktorý je dezorientovaný je plná optimizmu a osobného zápalu. Mne osobne to dáva nádej, že nezisková organizácia 3P – Projekt sa stala cestou, po ktorej môže kráčať každý, komu nie je ľahostajné prežívanie ľudí s demenciou. Prečo? Lebo kladú dôraz na kvalitné vzdelávanie a nie na finančný benefit.“

Mgr. Mária Wirth, PhD.
certifikovaný Validation ®Naomi Feil – Teacher